Mirë se vini

Orari i punës : E hënë - e Premte - 09:00 - 18:00
  Kontakti : +383 44 27 27 87

ESTETIKA E HUNDES- RHINOPLASTIKA

C’ështe estetika e hundës?
Operimi  i hundës në  literatur e njohur me emrin Rhinoplasty, është  një  operim (ndërhyrje kirurgjike) i riformimit të hundës.
Cilat duhet të jenë qëllimet e kirurgjisë rhinoplasty?
Duke shikuar strukturën egzistuese dhe përqindjen e hundës me fytyrë rhinoplasty
A.përputhja e hundës me pjesët e tjera të fytyrës
B.brenda hundës(rrënja e hundës,pjesa e mesme dhe maja e hundës)e balancuar
C.gjithë qëllimi është që funkisoni i frymëmarjes të jetë e shëndetshme

Në  rhinoplasty qfarë nderhyrjë estetike duhet bërë?
1.Zmadhimi ose zvoglimi i hundës
2.Hollimi i majës së hundës
3.Shtimi ose eliminimi i lartësisë së hundës
4.Ndryshimi i këndit hundë-buzë,dhe hundë-ballë
5.Qëllimi është që në pjesën e mesme të hundës kërcat e kockave të daluna të eliminohen.

Nga ana funksionale qfarë bëhet në operacionin  rhinoplasty?
Në  ndërhyrje të estetikës së hundës  përpos ndërhyrjes estetikale gjithashtu  bëhen ndërhyrje edhe në kërcën e murit ndarës e quajtur septum,asimetri   dhe në raste kur pacienti ka pengesa me frymëmarje,të gjitha këto ndërhyrje  kryhen  nga një specialistë i kirurgjisë plastike.
Të gjitha këto do të bëhen me kujdes që të mos ketë pacienti probleme në frymëmarje.
Rinoplasty,jo vetëm një ndërhyrje e  rregullimit të formës së hundës,por gjithashtu është edhe një operim e cila mundëson rregullimin mbrenda në kockën dhe  në muskujt e shtrembëruara(devijim)ose e njohur si mishi i hundës e lidhur në konka hipertofilet problemet e frymëmarjes.
Tek pacientët që egziston devijimi në qoftë se hunda nga pamja e jashtme ka një formë të pa pëlqyer atëher ne të njëjtin operim(nderhyrje) mund të bëhet edhe rregullimi i frymëmarjes.Për arsye se ndërhyrjet në rast se bëhen në seansa të ndryshme atëher shkalla e suksesit do të jetë më e ulët.

 

Rhinoplasty mund të bëhet pas përfundimit të zhvillimit të hundës .Ky kufizim tek vajzat mund të jetë  16-17 vjec ndërsa tek meshkujt 17-18 vjec. Operacioni rinoplastik përafërsishtë  zgjatë 2 orë.Pas operacionit mbi hundë  zbatohet një kalëp termoplastik ( i shkrire në ujë të nxehtë dhe që ngrihet në ujë të ftohët) dhe kjo mbahet tërë ditën.Ne  pas oparacionit rinoplastik brenda hundës nuk vendosim tampon.Kështu që pacienti pas këtij operacioni do të merr frymë lirisht nga vrimat hundës që të kalon një periudhë shërimi të rehatshëm .Përveç kësaj gjatë operacionit aneztezioni i bërë me veprim të gjatë mundëson që pacienti edhe pas operacionit të mos ndiej dhimbje .Megjithatë veçanërisht nën sy formohen enjtjet dhe maviosjet , këto enjte dhe maviosjet më të dukshme mund të zhduken mbrenda një jave tërësisht.

Kthimi i pacientit në jetë normale pas operacionit Rhinoplastik

Përkundrazi siç mendohet periudha pas operacionit Rhinoplastik për pacientin është një periudhë pa dhimbje dhe e rehatshme

Pas ditës së 7  kallëpi i vendosur mbi hunde hiqet , mbi hundë vendoset për 3-4 ditë një flaster letre.Shumica e pacientave pas 10 apo 11 dite duke mos u vërejtur se janë të operuar me zhdukjen e të enjturave ata mund ti kryejnë edhe aktivetet e tyre të përditshme.Megjithatë hunda me hark dhe me asht të madh të enjturat mbi hundë mund të zhduken vetëm pas 3-4 jave.

Te pacientat ku nuk vërehet edema (enjturat dhe fortësia ) në lekurën e hundës mbrenda muajve mund të zvogëlohet dhe hunda merr një pamje të bukur dhë të hollë.

Masat që duhet të  mirren para operacionit rhinoplastik