Mirë se vini

Orari i punës : E hënë - e Premte - 09:00 - 18:00
  Kontakti : +383 44 27 27 87

IMPLANTET

Implantet janë pajisje që zëvendësojnë rrënjët e dhëmbëve që mungojnë dhe përdoren për të mbështetur kurorat, urrat apo dhëmbë të vëna. Këto vendosen në kockën e nofullës tuaj me operacjon. Në shumicën e rasteve, implantet ndihet më natyrale dhe më të sigurta se cdo metodë tjetër për rivendosjen e dhëmbëve që mungojnë, si dhëmbët e vëna. Çelësi i suksesit të të gjith implanteve është proçesi i quajtuar osseointegration, në të cilin kocka në nofull lidhet me implantin. Titanium është një materjal qe kocka e nofullës e pranon si pjesë të vetën.
 

Implantet kundra Alternativave

 

Pasi implantet janë vendosur në kockën tuaj, ato ndihen njësoj si dhëmbët tuaj natyral, në krahasim me urrat apo dhëmbët e vënë. Me impantet ju nuk do të prekupoheni për ngjitësen e dhëmbëve të remë, rëshqitje të dhëmbëve, kërcitje apo dalje jasht goje kur flisni, ju do të jeni në gjëndje te përtypni më mire. Përtypja mund të jetë e vështirë me protezat normale, veçanërisht ato të cilat nuk përputhen si duhet. Nje protez normale e sipërme mbulon qellëzën tuaj dhe zvogëlon ndjesitë tuaja mbi shijen. Implantet jan aq njësoj sa dhëmbët tuaj natyral sa që ju nuk do ti ndijeni. Vlerësimi dhe besimi për vetëveten do të rritet sepse nuk do tju duhet të mendoni për dhëmbët e vëna apo për njerëzit se mos ju shohin dhëmbin që ju mungon. Protezat notmale gjithashtu ndikojnë në të folurën tuaj, gjë kjo që mund tju bëj ndrojtës dhe tju humbi vetbesimi kur flisni me të tjerët.
KUSH ËSHTË KANDIDAT PËR IMPALANT?

Flisni me të tjerët. Në qoftë se jeni të interesuar ne zëvendësimin e dhëmbëve që ju mungojnë apo vetëm një dhëmbë, implanti dentl mund të jetë një zgjidhje për ju. Megjithatë jo cdo kush mund të jetë i përshtatçëm për implant. Kushtet e më poshtëme duhen plotësuar.

Shëndet të mirë

Mishrat e dhëmbëve duhet të jen të shëndetçëm

Kockë të mjaftueshme në nofull për të vendosur implantin.- disa njerëz të cilër kan humbur ose hequr kockë ne nofullen e tyre mundet të bejnë implant por më përpara duhet të krijohet ajo që ata kanë humbur me procedura të tjera të veçanta.

Duhet të përkushtoheni që të kujdeseni shumë për dhëmbin e implantuar dhe për mishërat që e rrethojnë. Pastrimi i përditçem me furçe dhe fije dhëmbësh jan të domostoshme. Vizitat e regullta te dentsti tuaj gjithashtu jan të rrëndesishme. Disa njerëz mund të mos jenë të përshtatçëm për impante, për shembull:

Pacientët e rinj nofullat e të cilëve nuk janë zhvilluar komplet.

Gratë shtatëzanë

Pirësit e rrëndë të duhanit- pirja e duhanit pengon shërimin në gojë dhe mund të zëvogëlsoj përqindjen e suksesit të implantit

Pirësit e alkolit apo të substancave të tjera

Prindër të cilët kanë marrë doza të larta rezatimi në kokë apo qafë

Njerëz me sëmundje kronike ose probleme të sistemeve, përfshirë tensijon të lartë, dijabetikët,sëmundjet e  pjeseve lidhore, hemofili dhe probleme me sistemin mbrojtës, dhe mbi të gjitha ju akoma mund të jeni një kandidat i mire për implant edhe sikur të keni vetëm nje nga ato kushte. Varet nga grada dhe gjendja tuaj. Pacientë të cilët përdorin medikamente si steroids apo ilace që ndikojnë në sistemin imunitar, njerëz të cilët shtrëngojnë apo fërkojnë dhëmbët egersisht- këto vese mund të krijojnë shumë forcë shtypëse në implantet dhe risin mundesin e prishjes, apo te mos paturit rezultat. Ne ju analizojm juve në qoftë se ju mund të jeni nje kanditat i mirë apo jo për të kryer implantin.

Terapia e implantit përbëhet nga nje grup ku përfshihen implantologu i cili vendos implantin dhe dentisti restaurues i cili është i specializuar në bërjen e kurorave dhe urrave. Ky dentist do të bëj kurorën, urrat ose protezat  të cilat do të mbështesin implantin. Hapi i parë në trajtimin tuaj është të lini takim me ekipin e implantit. Fillimi i vlerësimit do të përfshij egaminim e gojes dhe të  gojes dhe dhëmbëve tuaj dhe nje analizim i historis juaj si dentale ashtu dhe medikore. Gojës tuaj do ti bëhet grafi dhe mund të bëni dhe tomografi compjuterike (CT) e cila do të na informoj mbi dëndësin e kockave (sa kockë keni ju në nofullen tuaj) dhe formën e nofullës tuaj. Së fundmi ju do diskutoni mundesit e mundëshme me dentistin tuaj, do flisni për proçedurën, koston dhe komplikimet e mundëshme. Ne do të punojm me ju për të zhvilluar nje plan trajtimi i cili do të përshatet nevojave dhe preferencave tuaja personale.

 

PROÇESI I IMPLANTIT

personale. Koha për të kompletuar implantin dhe kurorën varet nga shumë faktorë. Kur mënyra tradicionale e të vënit implantin përdoret, koha më e pakët e nevojitur për të kompletuar implantin (përfshirë operacionin dhe vënjen e kurorës se përherëshme) është përeth 5 muaj për nofullën e poshtëme dhe 4 muaj për nofullen e sipërme. Procesi mund të zgjasi deri në një vitë apo më shumë, veçanërisht nëse është e nevojshme të nërtohet kockë më përpara.

Në mënyrën tradicionale, dy operacione janë të nëvojshme, me tre deri në katër muaj diferencë midis tyre. Gjatë operacionit të parë një prerje i bëhet mishit të dhëmbëve aty ku implanti do të vendoset. Një vrimë hapet në kockë dhe implanti vendoset te vrima në kockë, dhe më pas hapja mbyllet.

Në fund të perjudhës se shërimit, një operacjon i dytë kryhet. Ky përfshin nje prerje të re për të zbuluar implantin. Një jakë, quajtur abutment (murr mbajtës) vidoset ne majë të implantit. Ky murr mbajtes shërben për të përkrahur kurorën. Sot shpesh herë përdoret proçedura me një faze për implantet. Në këtë proçedurë, dentisti tuaj mund të vendosi implantet dhe të venosi kuroren apo urrën e perkohëshme në të njëjtën vizitë. Kohëzgjatja e kesaj procedure një fazore, nga vendosja deri në restaurimin e përhershëm varet nga lloji i sistemit të implantit të përdorur. Shpeshherë murri mbrojtës nuk mund të përdoret. Në këto raste dentisti tuaj duhet të ngjiti kurorën duke përdorur vidën. Ju duhet të kujdeseni për implantet tuaja njësoj si përkujdesi për dhëmbët tuaj natyral, është e rrëndesishme të pëedorën furça dhe fija dentale përdite. Do tju duhet të shkoni të dentisti tuaj çdo tre muaj për kontroll në fillim pastaj një herë ne gjashtë muaj.

Në grafi ju do të jeni në gjëndje të dalloni impantin ne kockë, lidhjen midis impantit dhe murrit mbajtës, murrit mbajtës dhe kurorës. Dentisti tuaj mund të shikoj se si implanti, murri mbajtës dhe kurrora përputhen me njëri tjetrin dhe tju siguroj qe nuk ka ndo gjashtë muaj

 

IMPLANTET PËR NJË DHËMB

Implantet për një dhëmbë mund të përdoren nga njerëzit të cilëve u mungon një ose më shumë dhëmbë. Një implant me operacion vendoset në kockën tuaj. Pasi implanti bashkohet me kockën, ai vepron si rrënjë e re për kurorën që do të zëvendësoj dhëmbin që ju mungon. Një kurorë (këllëf) e bërë të ngjaj si dhëmb natyral, ngjitet te implanti dhe mbush hapsirën boshe të lënë në gojë nga dhëmbi që mungonte. Që kjo proçedurë të funksjonoj duhet të ketë kockë të mjaftueshme në nofull dhe kocka duhet të jetë mjaft e fortë se duhet të mbaj dhe mbështesi impjantin. Nëse nuk ka kockë të mjaftueshme mund të shtohet me një proçedurë të quajtur augmentation. Në qoftë se ju duhet të bëni një nga këto procedura, kohëzgjatja e tyre zgjat nga 4 deri në 12 muaj që kocka të bëhet gati për implant. Gjithashtu  dhëmbët natyral dhe pjesët e tjera mbështetëse afër vëndit ku implanti do të kryhet duhet të jenë në shëndet të mirë.

Një impjant dhëmbi është i përbër nga disa pjesë.

Implanti  i cili është i bërë prej titaniumi, vendoset në nofullën e sipërme apo të poshtme. Murri mbajtës mund të bëhet prej titaniumi, floriri ose porcelani. Ky bashkohet te implantin me vidë. Kjo pjesë bashkon implantin me kurorën.

Rivendosja (pjesa që duket si dhëmb) është kurora, në përgjithësi e bërë me porcelan të shkrirë në metal aliazh (PFM ose e gjithë kurora porcelan). Kurora njitet te murri mbështetës ose drejt te implanti. Mund të vidoset ose te cimentohet në murret mbshtetëse.